Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Bắc Trà My đã đầu tư 85.733.000.000 đồng xây dựng công trình cơ sở hạ tầng nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.

Ngày đăng: 19:15 | 05/11/2013 Lượt xem: 714

Theo báo cáo của huyện Bắc Trà My, trong 02 năm (2012 và 2013) huyện đã đầu tư 85.733.000.000 đồng để xây dựng công trình cơ sở hạ tầng nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững

Để hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, từ nguồn vốn đầu tư theo Quyết định 615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 44.817.000.000 đồng và các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án khác trên địa bàn huyện 40.916.000.000 đồng UBND huyện Bác Trà My đã chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng 20 công trình trên địa bàn 12 xã như xây dựng mới 6.530m đường giao thông nông thôn, 02 cầu treo, 03 cầu bản bê tông, 01 cầu vượt sông trường, 03 trường học, 01 cơ sở dạy nghề, 01 phòng khám đa khoa khu vực Trà Giáp, 04 công trình thủy lợi, 5.682m dây điện trung, hạ thế; duy tu bảo dưỡng 05 công trình giao thông, nước sinh hoạt tại các thôn. Theo đánh giá của huyện, các công trình trên đã phát huy hiệu quả và tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện hàng năm trên 4%.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website