Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị triển khai và tập huấn hướng dẫn Phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến và Trang thông tin điện tử giảm nghèo tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 7:46 | 29/10/2013 Lượt xem: 831

Ngày 28 tháng 10 năm 2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn hướng dẫn Phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến năm 2013 và Trang thông tin điện tử giảm nghèo tỉnh Quảng Nam cho cán bộ 18 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố.

    Phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến năm 2013 và Trang thông tin điện tử giảm nghèo tỉnh Quảng Nam được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảm nghèo, công tác theo dõi, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo được quản lý chặt chẽ, chính xác, công khai, làm cơ sở để các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan khai thác, sử dụng xây dựng kế hoạch giảm nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đối với người nghèo và cận nghèo. Tham dự hội nghị tập huấn ngoài cán bộ 18 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố (02 người/huyện, thành phố) còn có 17 cán bộ xã làm công giảm nghèo - đào tạo nghề của huyện Núi Thành tham gia. Hội nghị tổ chức trong 01 ngày và do Báo cáo viên là cán bộ kỹ thuật của Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI) thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Quang Hoà, phó Giám đốc Sở đã nhấn mạnh: “Phần mềm lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến và Trang thông tin điện tử giảm nghèo chỉ là công cụ về kỹ thuật, do con người thiết kế cho nên yếu tố con người là quyết định, trong đó việc nhập thông tin đối tượng vào phần mềm phải thật chính xác và phải được cập nhật, khai thác, sử dụng hiệu quả nhất”./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website