Chi tiết tin

A+ | A | A-

Triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ khám chữa bệnh cho các đối tượng quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 17:17 | 28/10/2013 Lượt xem: 625

Ngày 09/10/2013, đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp bàn việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo

    Theo nội dung Thông báo số 385/TB-UBND ngày 17/10/2013 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và thuận lợi cho đối tượng theo hướng: Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tiếp nhận bệnh, xác nhận hồ sơ thủ tục nằm viện, chuyển viện của đối tượng. Phòng Y tế huyện, thành phố tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn khi nằm viện và hỗ trợ tiền vận chuyển người bệnh theo mức quy định tại  Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh. Kinh phí thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn và chuyển viện từ nguồn Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh. Phòng Y tế huyện, thành phố thực hiện tạm ứng chi hỗ trợ cho đối tượng và thanh quyết toán với Quỹ theo quy định. Riêng kinh phí hỗ trợ từ nay đến khi thành lập Quỹ, Phòng Y tế huyện, thành phố xác định nhu cầu, gửi Sở Y tế tổng hợp đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện. Đối với chế độ hỗ trợ một phần đồng chi trả BHYT và hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, mổ tim, ung thư, các Bệnh viện, Trung tâm Y tế thực hiện chi hỗ trợ cho người bệnh theo mức quy định tại Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh và lập hồ sơ, thủ tục gửi Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh thanh quyết toán theo quy định.

    Cũng theo nội dung Thông báo kết luận, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tạo điều kiện Phòng Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chi hỗ trợ tiền ăn, tiền chuyển viện cho người bệnh đúng quy định. Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan phối hợp với Phòng Y tế trong việc xác nhận đối tượng, kiểm tra việc thực hiện chi hỗ trợ khám chữa bệnh người nghèo đúng quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website