Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tập huấn triển khai Bộ luật Lao động 2012 cho đội ngũ cán bộ phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố

Ngày đăng: 8:47 | 28/10/2013 Lượt xem: 800

Tập huấn triển khai Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố

Ngày 19/8/2013, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật này cho các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội của 18 phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện,thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do đồng chí Lê Sáu-Phó Giám đốc Sở chủ trì.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu dự tập huấn được nghe các báo cáo viên của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo, hướng dẫn về các nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện thông qua các chuyên đề: Tổng quan về Bộ luật Lao động; Hợp đồng lao động; Bảo hiểm xã hội; Tiền lương; Thủ tục, phương pháp, nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định đơn giá tiền lương, thang bảng lương của doanh nghiệp; An toàn vệ sinh lao động; Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động; Công tác quản lý nhà nước về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Giải quyết tranh chấp lao động; Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động; Hòa giải viên lao động và các quy định đối với các lao động đặc thù;...

    Hội nghị cũng đã dành một lượng thời gian để thảo luận, trao đổi nghiệp vụ về việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2012 và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội ở cấp huyện.
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Sáu-Phó Giám đốc Sở lưu ý các phòng Lao động-Thương binh và Xã hội ngay sau hội nghị cần tập trung triển khai kế hoạch phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Bộ Luật Lao động và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện đến các cán bộ, người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn địa phương mình; xây dựng, bồi dưỡng, chọn cử cán bộ có năng lực theo dõi, phụ trách công tác lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; khẩn trương thực hiện tuyển chọn, giới thiệu, lập thủ tục đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định tại Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 và Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013./.

Tác giả: Quản trị

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website