Chi tiết tin

A+ | A | A-

Cấp trùng 28.905 thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện được Ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ trong năm 2011 và năm 2012

Ngày đăng: 9:44 | 18/10/2013 Lượt xem: 566

Theo kết quả kiểm tra, rà soát thẻ BHYT năm 2011 và năm 2012 của Sở Tài chính tại Công văn số 1885/STC-NS ngày 16/10/2013, toàn tỉnh đã cấp trùng 28.905 thẻ BHYT cho 13 nhóm đối tượng thuộc diện được Ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ trong năm 2011 và năm 2012

    Năm 2013, thực hiện tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế năm 2011 và 2012 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17903/BTC-HCSN ngày 26/12/2012 và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 52/UBND-VX ngày 04/01/2013. Trên cơ sở danh sách các đối tượng đã được các huyện, thành phố lập và báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gửi Sở Tài chính thẩm tra, đối chiếu chấm trùng. Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh tổ chức tổng kiểm tra, rà soát thẻ BHYT năm 2011 và năm 2012 theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Kết quả có 28.905 thẻ BHYT đã cấp trùng cho 13 nhóm đối tượng thuộc diện được Ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ trong năm 2011 và năm 2012 lên đến 13.112.566.740 đồng, trong đó năm 2012 là 17.886 thẻ, số tiền 8.419.046.040 đồng. Riêng đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn, trong năm 2011 và 2012 đã có 5.964 thẻ cấp trùng của các đối tượng, số tiền là 2.856.535.200 đồng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website