Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thôn nghèo ĐBKK, thôn có tỷ lệ nghèo cao từ 30% trở lên đăng ký thoát nghèo sẽ được thưởng công trình.

Ngày đăng: 6:07 | 24/09/2013 Lượt xem: 736

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng Đề án thí điểm thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2013-2015, trong đó có thưởng công trình cho thôn thoát nghèo.

    Theo nội dung dự thảo của đề án, các thôn nghèo, ĐBKK và các thôn có tỷ lệ nghèo cao từ 30% trở lên nếu đáp ứng các tiêu chuẩn của đề án sẽ được ngân sách nhà nước thưởng bằng công trình cần thiết cho cộng đồng với trị giá theo các mức thưởng như sau: Đối với thôn nghèo đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng nghèo đặt biệt khó khăn: 300 triệu đồng/thôn thoát nghèo; đối với thôn có tỷ lệ nghèo từ trên 50% đạt các tiêu chuẩn và vượt mức giảm nghèo theo quy định: 200 triệu đồng/thôn thoát nghèo; đối với thôn có tỷ lệ nghèo từ 40% đến dưới 50% đạt các tiêu chuẩn và vượt mức giảm nghèo: 150 triệu đồng/thôn thoát nghèo; đối với thôn có tỷ lệ nghèo từ 30% đến dưới 40% đạt các tiêu chuẩn và vượt mức giảm nghèo: 100 triệu đồng/thôn thoát nghèo. Ngoài ra, được mời tham gia tại hội nghị tuyên dương khen thưởng của huyện, tỉnh. Ngoài ra, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với thành tích phấn đấu thoát nghèo bền vững.
     Cũng theo nội dung đề án, dự kiến sẽ có 180 thôn đăng ký thoát nghèo bền vững giai đoạn 2013-2015 (05 thôn thoát nghèo đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi; 30 thôn có tỷ lệ nghèo từ trên 50% đạt và vượt mức giảm nghèo; 25 thôn có tỷ lệ nghèo từ 40% đến dưới 50% đạt và vượt mức giảm nghèo; 30 thôn có tỷ lệ nghèo từ 30% đến dưới 40% đạt và vượt mức giảm nghèo. Tổng kinh phí thực hiện chính sách này 02 năm (2014 và 2015) là 28.914.000.000 đồng, gồm: Thưởng bằng công trình: 28.500.000.000 đồng; Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của CT UBND tỉnh: 414.000.000 đồng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website