Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013

Ngày đăng: 11:06 | 17/09/2013 Lượt xem: 970

Ngày 16 tháng 9 năm 2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013.

    Để triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và Kế hoạch số 1102/KH-LĐTBXH ngày 29/8/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013. Ngày 16/9/2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 cho cán bộ lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Chi Cục Thống kê 18 huyện, thành phố của tỉnh. Hội nghị đã được lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam quán triệt nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và triển khai Kế hoạch số 1102/KH-LĐTBXH ngày 29/8/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013.

Đ/c Nguyễn Quang Hoà, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc hội nghị
Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Phòng Dân số - Văn xã Cục Thống kê tỉnh đã hướng dẫn cụ thể quy trình điều tra rà soát và Bộ công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 trên cơ sở Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để các địa phương về triển khai tập huấn tại địa phương mình, trong đó nhấn mạnh công tác điều tra phải thực hiện đúng quy trình, thực hiện niêm yết công khai danh sách hộ dân thuộc diện điều tra, bình xét đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, không phân biệt, nể nang, không bỏ sót hộ nghèo, khẩu nghèo, hộ cận nghèo, khẩu cận nghèo hoặc đưa vào danh sách những hộ không đủ điều kiện, không để tình trạng phân bổ chỉ tiêu hộ nghèo, áp đặt hộ dân phải thoát nghèo để đạt chỉ tiêu dẫn đến kết quả giảm nghèo chưa phản ánh đúng thực trạng nghèo trên địa bàn, một số hộ thực sự vẫn còn nghèo nhưng được coi là "thoát nghèo", đồng thời cương quyết loại khỏi danh sách điều tra, rà soát đối với những hộ: lười lao động; có điều kiện về kinh tế nhưng cố ý tách hộ để đưa vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo; cố tình trốn tránh, không phối hợp cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của gia đình cho điều tra viên. Kết quả điều tra, rà soát phải được kiểm tra, thẩm định chặt chẽ về số lượng, danh sách và các thông tin cơ bản liên quan, xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND cùng cấp (đối với cấp tỉnh phải xin ý kiến thêm của Đoàn Đại biểu Quốc hội) trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phải xây dựng quy trình phúc tra, kiểm tra để kiểm soát kết quả điều tra, rà soát của từng địa phương, thôn, khối phố, đảm bảo chính xác.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website