Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Ngày đăng: 9:56 | 10/09/2013 Lượt xem: 779

Để công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và tiến độ. Ngày 09/9/2013, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo hàng năm.

Theo đó, kể từ năm 2013 ngoài việc triển khai thực hiện theo đúng các quy trình về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo Hướng dẫn tại Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải lấy ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả, tiến độ thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm là tiêu chí để theo dõi, đánh giá và xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với cấp huyện, cấp xã và các cá nhân có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ nghèo, cấp xã phải phân công cán bộ xã, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã đứng điểm từng thôn, khối phố và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều tra, rà soát của thôn, khối phố. Cương quyết loại khỏi danh sách điều tra, rà soát đối với những hộ lười lao động, hộ có điều kiện về kinh tế nhưng cố ý tách hộ để đưa vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ cố tình trốn tránh, không phối hợp cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của gia đình cho điều tra viên. 

Tác giả: Văn Lê

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website