Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả rà soát thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn vùng dân tộc miền núi tỉnh giai đoạn 2012-2015

Ngày đăng: 15:49 | 11/07/2013 Lượt xem: 982

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg, toàn tỉnh có 786 thôn của 123 xã thuộc 16 huyện vùng dân tộc và miền núi đã được công nhận thuộc phạm vi, đối tượng rà soát, điều chỉnh.

Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng Tư vấn tỉnh và tình hình thực tế của các địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất đề nghị Ủy ban Dân tộc xét đề nghị công nhận 463 thôn thuộc thôn đặc biệt khó khăn, trong đó có 44 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II; 84 xã thuộc khu vực III; 19 xã thuộc khu vực II và 20 xã thuộc khu vực I giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn vùng dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam. 
xem chi tiết tại đây

Tác giả: Văn Lê

Nguồn tin: Báo cáo số 90/BC-UBND

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website