Chi tiết tin

A+ | A | A-

Trình HĐND tỉnh bổ sung huyện Tiên Phước và Hiệp Đức được hưởng chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Ngày đăng: 9:01 | 03/07/2013 Lượt xem: 820

Tại cuộc họp giao ban hàng tuần, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương trình HĐND tỉnh bổ sung huyện Tiên Phước và Hiệp Đức vào danh sách các huyện được hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng theo chính sách đặc thù của tỉnh.

UBND tỉnh vừa đồng ý về chủ trương đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung huyện Tiên Phước và huyện Hiệp Đức vào danh sách các huyện được hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% theo Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND tỉnh. Thay cho 02 huyện Nam Giang và Đông Giang được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Tác giả: Hồ Văn Lê

Nguồn tin: (Thông báo số 224/TB-UBND)

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website