Chi tiết tin

A+ | A | A-

Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã được hưởng phụ cấp bằng mức lương tối thiểu chung

Ngày đăng: 16:32 | 17/06/2013 Lượt xem: 2085

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/05/2013 Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã.

    Theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2013) Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã làm việc theo theo chế độ hợp đồng và được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định. Để trở thành CTV công tác xã hội cấp xã, ngoài tiêu chuẩn về đạo đức, kỹ năng thực hiện công tác xã hội ở mức cơ bản, hiểu biết chế độ chính sách trợ giúp đối tượng, CTV phải có chứng chỉ, chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc có bằng cấp về nghiệp vụ công tác xã hội, tâm lý, xã hội học. Kể từ năm 2015 Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã phải đạt chuẩn tối thiểu trình độ trung cấp nghề công tác xã hội hoặc chuyên ngành khác có liên quan đến công tác xã hội.

    Đối tượng phục vụ của cộng tác viên công tác xã hội gồm: người cao tuổi; người khuyết tật; người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí; người nhiễm HIV/AIDS; người nghèo; trẻ em; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân của bạo lực gia đình và phân biệt đối xử về giới; đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; người nghiện ma túy, người bán dâm; người sau cai nghiện; cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp; đối tượng khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội.

    Để triển khai thực hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tuyển chọn người làm Cộng tác viên công tác xã hội bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; ký kết hợp đồng cộng tác viên, tạo điều kiện để Cộng tác viên hoàn thành công việc; tạo điều kiện để Cộng tác viên được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội do cấp trên tổ chức. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kết quả tuyển chọn, sử dụng, quản lý cộng tác viên công tác xã hội cấp xã của các xã, phường, thị trấn; nhu cầu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; Lập dự toán kinh phí chi trả phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội cấp xã gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, thống nhất với Sở Tài chính và Sở Nội vụ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.
Đính kèm tập tin TTLT số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website