Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách, dự án giảm nghèo từ năm 2010-2013 trên địa bàn huyện Đại Lộc

Ngày đăng: 14:16 | 15/05/2013 Lượt xem: 1101

Căn cứ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về chương trình hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Huyện Đại Lộc đã thực hiện các cơ chế chính sách dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện.


Các cơ chế chính sách dự án giảm nghèo của Trung ương triển khai trên địa bàn huyện Đại Lộc. Chính sách hỗ trợ y tế đối với người nghèo trong khám chữa bệnh thông qua hình thức cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm, trong 4 năm  (2010-2013) thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội và các địa phương đã cấp phát 65.122 thẻ BHYT  cho người nghèo với số kinh phí thực hiện là 43.689.769.000 đồng. Về chính sách nhà ở: Từ năm 2010 đến 2012, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng tổng cộng 1.856 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí thực hiện là 38.988.050.000 đồng. Về chính sách tiền điện: để mang lại lợi ích cho người nghèo thì việc chi trả hỗ trợ tiền điện được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng với số tiền 4.824.930.000 đồng từ khi Quyết định số 268/QĐ-TTg về hỗ trợ tiền điện cho người nghèo đến nay. Đối với chính sách hỗ trợ giáo dục thì Phòng Lao động - TBXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các Trường lập hồ sơ, thủ tục và trong vòng 3 năm toàn huyện đã tiến hành cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 12.715 lượt học sinh, sinh viên với tổng số tiền 8.740.575.300 đồng

Bên cạnh các chính sách dự án giảm nghèo của Trung ương thì huyện Đại Lộc còn thực hiện các cơ chế chính sách dự án giảm nghèo đặc thù của tỉnh Quảng Nam. Để động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thị trấn hàng tháng mỗi cán bộ sẽ nhận được phụ cấp  thêm 30% mức lương tối thiểu và tổng số tiền đã chi trả chi trả trong năm 2012 là 63.288.000 đồng. Đối với chính sách y tế: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện hướng dẫn, vận động đối tượng cận nghèo tham gia BHYT từ đó đã giải quyết 18.659 thẻ BHYT cận nghèo với số tiền 5.289.827 đồng. Còn về giáo dục: huyện Đại Lộc đã tiến hành cấp bù 50% học phí theo cho 135 học sinh với số tiền 208.995.000 đồng từ khi Quyết định 832/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực.....

Tác giả: Cao Phú

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website