Chi tiết tin

A+ | A | A-

Dự thảo xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Giang và Đông Giang

Ngày đăng: 9:13 | 29/04/2013 Lượt xem: 678

Thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ ổn định và phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30A của Chính phủ giai đoạn 2013 - 2017

Ngày 05/2/2013 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 293/QĐ-TTg về việc hỗ trợ cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo qui định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ; đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; là điều kiện thuận lợi để huyện Nam Giang và huyện Đông Giang thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp xoá đói, giảm nghèo, từng bước phát triển bền vững Kinh tế-xã hội trong thời gian đến.
Việc xây dựng đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Giang và huyện Đông Giang giai đoạn 2013-2017, trên cơ sở hỗ trợ từ ngân sách Trung ương về đầu tư cơ sở hạ tầng theo qui định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP là nhằm cụ thể hoá Nghị quyết của Chính phủ, xác định các mục tiêu, định hướng và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tính toán cân đối, xác định các nguồn lực, làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả  và các mục tiêu để giảm nghèo nhanh và bền vững.
Tải tài liệu tại đây:
DeangiamngheobenvungtrendiabanhuyenDongGiangvaNamGiang

Tác giả: Cao Phú

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website