Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quyết định chuyển nguồn số dư kế hoạch vốn đầu tư trung ương bổ sung các mục tiêu để thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện

Ngày đăng: 9:19 | 15/02/2023 Lượt xem: 305

Theo Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh đã quyết định chuyển nguồn số dư kế hoạch vốn đầu tư trung ương bổ sung các mục tiêu để thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện, với tổng số tiền là 33.405 triệu đồng, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 10.575 triệu đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là: 22.830 triệu đồng.

Cũng theo đó UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục chuyển nguồn theo quy định. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để đảm bảo phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022./.

Tác giả: Lê Văn Đáng

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website