Chi tiết tin

A+ | A | A-

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2021

Ngày đăng: 15:25 | 25/12/2020 Lượt xem: 1200

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh có Công văn số 7632/UBND-KGVX về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2021

Sau khi xem xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tại Công  văn số 1452/BHXH-QLT ngày 17/12/2020 về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2021; ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp ngày 24/12/2020 (gồm các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh); Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất gia hạn thời gian đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng sau đây đã được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế năm 2020 cho đến khi có quy định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: (1) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; (2) Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm: người đang sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo nhưng chưa được cấp thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; người đang sinh sống ở thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; (3) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Trường hợp có đối tượng phát sinh mới trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì tổ chức lập thủ tục gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để thực hiện in và cấp thẻ bảo hiểm y tế cấp cho đối tượng kịp thời theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, Thông tư số 30/2019/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ngành, địa phương liên  quan theo dõi, kiểm tra, rà soát đối tượng được gia hạn, cấp mới thẻ bảo hiểm y tế theo đúng đối tượng nêu trên (không để bỏ sót, trùng lặp), kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí chuyển trả cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng nêu trên theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính liên tục và không làm gián đoạn chính sách, ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa của bệnh của đối tượng nêu trên.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website