Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt do dự án GCF hỗ trợ năm 2024

Ngày đăng: 11:04 | 10/04/2024 Lượt xem: 321

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, Sở Xây dựng có Tờ trình số 36/TTr-SXD đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt do dự án GCF hỗ trợ năm 2024 do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị hỗ trợ cho thành phố  Tam Kỳ 05 nhà, Núi Thành 14 nhà, Phú Ninh 26 nhà, Thăng Bình 41 nhà, Điện Bàn 14 nhà. Về tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ dự án thành phần) chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án thành phần GCF tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án GCF, hoàn thành kế hoạch được phê duyệt đảm bảo theo các quy định hiện hành của nhà nước, nhà tài trợ và đúng tiến độ quy định của dự án; báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng về UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng nhằm theo dõi; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn triển khai thực hiện, đảm bảo đối tượng hỗ trợ không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án, chính sách khác do Trung ương và địa phương ban hành; phối hợp Ban Quản lý dự án thành phần GCF triển khai thực hiện kế hoạch; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu mang tính nguyên tắc trong thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn quản lý./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website