Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tham quan, học tập kinh nghiệm về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại tỉnh An Giang và Tiền Giang

Ngày đăng: 10:15 | 15/03/2024 Lượt xem: 497

           Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ các Sở, Ban, ngành và các đị phương liên quan trên địa bàn tỉnh có dịp trao đổi, học tập và chia  sẻ kinh nghiệm về các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, nhất là việc xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất. Ngày 12/3/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-SNN&PTNT về thành lập đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại 02 tỉnh An Giang và Tiền Giang, thời gian: 06 ngày, từ ngày 17/3/2024 đến ngày 22/3/2024.

 

          Nội dung tham quan, học tập trọng tâm ở các nội dung sau: (1) Việc xây dựng các cơ chế, chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo tại địa phương. (2) Công tác tham mưu về nội dung hỗ trợ, trình tự thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, dự án sản xuất khác trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. (3) Công tác tham mưu ban hành cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện các dự án hỗ trợ PTSX cộng đồng thuộc CTMTQG giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn; những thuận lợi và khó khăn khi triển khai thực hiện. (4)  Kết quả triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại địa phương; chia sẽ kinh nghiệm thực tiển, những cách làm hay trong thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại địa phương, nhất là trong thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, dự án sản xuất khác. (5) Tham quan, học tập một số mô hình, dự án liên kết theo chuỗi giá trị, dự án cộng đồng đã triển khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh./.

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website