Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Ngày đăng: 13:58 | 06/03/2024 Lượt xem: 414

Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

      Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTrPH-MTTQ-SLĐTBXH ngày 28/3/2023 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Qua 01 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

      I. Về công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình phối hợp

      - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo,  hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện phố tăng cường công tác phối hợp, hiệp thương phân công giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bằng những công trình, phần việc cụ thể; vận động Quỹ “Vì người nghèo”, góp thêm nguồn lực cùng chính quyền các cấp thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương.

      - Trong Chương trình công tác trọng tâm hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các cơ chế, chính sách khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

       - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện miền núi phát huy vai trò của già làng, người có uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo; phối hợp làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo…Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo kế hoạch đề ra.… đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Phước Sơn đã triển khai và giao Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phát động cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo kế hoạch đề ra và đạt những kết quả quan trọng.

        - Tổ chức ký kết Chương trình; các kế hoạch phối hợp liên quan đến công tác giảm nghèo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Nam, với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027 và hướng dẫn các địa phương triển khai ký kết để thực hiện. Tổ chức kiểm tra và hướng dẫn tự kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”  tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Chủ trì giám sát việc thực hiện công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh đối với UBND các huyện: Tây Giang, Phước Sơn và Núi Thành. Sau giám sát, ban hành văn bản kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBND các địa phương về những nội dung liên quan tiếp tục thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

       II. Những kết quả đạt được trong vận động, tiếp nhận, quản lý sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”

      1. Đối với cấp tỉnh

     - Năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 01 tỷ 863,638 triệu đồng; cùng với nguồn kinh phí năm 2022 mang sang 629,598 triệu đồng, đã hỗ trợ xây mới 50 nhà đại đoàn kết (02 tỷ 500 triệu đồng); trợ giúp cứu đói, tặng quà, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn 797 hộ (528 triệu đồng), giúp khám chữa bệnh 03 trường hợp (9 triệu đồng), hỗ trợ học sinh học tập 01 trường hợp (01 triệu đồng).

   - Hướng dẫn các địa phương phối hợp rà soát lập danh sách nhà tạm, nhà ở dột nát để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND; phát động ủng hộ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên 

    2. Đối với cấp huyện, cấp xã

    - Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh bằng nhiều giải pháp tập trung tuyên truyền, vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, cấp xã được 23 tỷ 539 triệu đồng và nguồn quỹ năm 2022 mang sang 16 tỷ 405 triệu đồng.

    - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện, cấp xã phân bổ, hỗ trợ 27 tỷ 145,5 triệu đồng để thực hiện xây dựng, sửa chửa nhà ở, phát triển sản xuất và các hoạt động an sinh xã hội, cụ thể: Xây dựng mới 349 nhà Đại đoàn kết (16 tỷ 600 triệu đồng); hỗ trợ sửa chữa 131 nhà (01 tỷ 400,6 triệu đồng); giúp phát triển sản xuất 196 trường hợp (01 tỷ 157 triệu đồng); trợ giúp học tập 1.413 trường hợp (549 triệu đồng); khám chữa bệnh 473 trường hợp (417,9 triệu đồng); trợ giúp khó khăn, tặng quà thăm hỏi cho 12.361 trường hợp, số tiền 7 tỷ 021 triệu đồng…

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website