Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tập huấn triển khai dự án sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam

Ngày đăng: 7:29 | 25/11/2020 Lượt xem: 570

Theo Kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-BNN-KTHT ngày 27/2/2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để triển khai dự án sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam năm 2020. Nội dung tập huấn gồm: Tổng quan chung về chương trình “Không còn nạn đói” và vấn đề an ninh thực phẩm và dinh dưỡng; kiến thức chung về dinh dưỡng; các bước xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng. Thời gian tổ chức 04 ngày, từ ngày 01 tháng 12 đến ngày 04 tháng 12 năm 2020.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website