Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bắc Trà My: Giải ngân nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 đạt tiến độ

Ngày đăng: 8:56 | 12/11/2020 Lượt xem: 527

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Trà My, đến tháng 10 năm 2020 nguồn vốn đầu tư phát triển do ngân sách trung ương bố trí, được UBND tỉnh phân bổ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 đạt tiến độ đề ra, cụ thể Chương trình 135 giải ngân đạt 63,2% (7.447 triệu đồng/11.781 triệu đồng/09 công trình), trong đó nguồn vốn 2019 chuyển sang 2020 giải ngân đạt 100% (2.273 triệu đồng/03 công trình), nguồn vốn kế hoạch 2020 giải ngân đạt 54,4% (5.174 triệu đồng/ 9.508 triệu đồng/06 công trình). Chương trình 30a giải ngân đạt 68,6% (54.322 triệu đồng/79.225 triệu đồng/48 công trình), gồm nguồn vốn 2019 chuyển sang 2020 giải ngân 84,7% (36.621 triệu đồng/43.241 triệu đồng/30 công trình). Tuy nhiên, nguồn vốn sự nghiệp giải ngân rất thấp, trong đó vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 17,67% và vốn ngân sách tỉnh chưa giải ngân (8.730,4 triệu đồng)./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website