Chi tiết tin

A+ | A | A-

Toàn tỉnh có 2.490 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020

Ngày đăng: 9:16 | 17/10/2020 Lượt xem: 575

Theo kết quả tổng hợp từ các địa phương của Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh Quảng Nam báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh. Đến ngày 08/10/2020, toàn tỉnh có 2.490 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm hộ nghèo năm 2020 UBND tỉnh đã giao cho các địa phương tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh (2.700 hộ), cụ thể; có 06 huyện, thành phố có kết quả đăng ký hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu giảm nghèo được giao, gồm: Tam Kỳ, Phú Ninh, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My và Tiên Phước; có 11 huyện, thị xã có kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững chưa đạt, gồm: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website