Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thống nhất hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày đăng: 15:24 | 13/08/2020 Lượt xem: 555

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4498/UBND-KTTH ngày 06/8/2020 về thống nhất quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam có Công văn số 209/HĐND-VP thống nhất quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cho đối tượng là người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa cách ly theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Mức hỗ trợ bằng 40.000 đồng/người/ngày (mức hỗ trợ này làm cơ sở cho việc chi từ nguồn ngân sách nhà nước khi các nguồn khác không thể đảm bảo). Thời gian được hỗ trợ được quy định là trong thời gian phong tỏa cách ly theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian phong tỏa cách ly). Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website