Chi tiết tin

A+ | A | A-

Năm 2019 thị xã Điện Bàn còn 745 hộ nghèo.

Ngày đăng: 15:44 | 17/12/2019 Lượt xem: 494

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo hằng năm. Năm 2019, trên cơ sở Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thị xã Điện Bàn đã chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định.
Ngày 09/12/2019, UBND thị xã Điện Bàn ban hành Quyết định số 11108/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo định kỳ năm 2019. Theo đó, năm 2019 thị xã Điện Bàn còn 745 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3% và 901 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,57%. Đa số hộ nghèo còn lại của thị xã là hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (530 hộ/745 hộ nghèo), có 146 hộ nghèo tuy không thuộc chính sách bảo trợ xã hội nhưng không hoặc chưa thể có khả năng thoát nghèo./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website