Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 14:30 | 06/02/2017 Lượt xem: 1554

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 291 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020 thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016. Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam có 08 xã thuộc 03 huyện được phê duyệt, gồm: Các  xã Tam Tiến, Tam Hải thuộc huyện Núi Thành; các xã: Bình Nam, Bình Hải, Bình Đào thuộc huyện Thăng Bình; các xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh thuộc huyện Duy Xuyên./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website