Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016

Ngày đăng: 16:30 | 26/07/2016 Lượt xem: 1543

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Thành viên BCĐ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016 cho các địa phương, đơn vị trước khi trình UBND tỉnh quyết định phân bổ, số tiền đề xuất theo phương án này là 44,250 tỷ đồng. Cụ thể: Chương trình 30a (Dự án 1): 42,311 tỷ đồng, Chương trình 135: 439 triệu đồng, Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo: 01 tỷ đồng, Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình: 0,5 tỷ đồng.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website