Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí của xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012-2015

Ngày đăng: 11:54 | 29/02/2016 Lượt xem: 1041

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 249/UBND-KTN ngày 05/02/2016 về việc đề nghị trung ương công nhận một số xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 và bãi ngang ven biển.

Để đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí của xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (Chương trình 257) theo quy định tại Quyết định số 587/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn đề nghị UBND các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và thành phố Tam Kỳ chỉ đạo UBND các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo rà soát, báo cáo chính xác các thông tin của xã theo các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 587/QĐ-LĐTBX, gửi UBND huyện, thành phố thẩm tra và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 11/3/2016 để tổng hợp, thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website