Chi tiết tin

A+ | A | A-

Cập nhập thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015 vào phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo trực tuyến

Ngày đăng: 15:41 | 27/01/2016 Lượt xem: 2288

Ngày 27/01/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 93/LĐTBXH-BTXH đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc cập nhập thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả tổng điều tra, rà soát năm 2015 đã được UBND cấp huyện phê duyệt và UBND cấp xã công nhận vào phần mềm quản lý hộ nghèo trực tuyến (mức hỗ trợ nhập tin là 5.000 đồng/hộ nghèo hoặc cận nghèo tại Phiếu C-QN). Kết thúc việc cập nhật thông tin hộ nghèo, cận nghèo, cấp huyện thực hiện kiểm tra, in các biểu mẫu tổng hợp theo quy định tại Điểm 4, Công văn số 1768/LĐTBXH-BTXH ngày 11/12/2015 của Sở (được thiết kế sẵn trên phần mềm quản lý hộ nghèo trực tuyến theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 và chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) trình UBND cấp huyện phê duyệt và báo cáo bổ sung gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành cập nhật thông tin và phê duyệt báo cáo bổ sung các loại biểu mẫu theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 29/02/2016. Sau thời gian trên, Sở sẽ đóng dữ liệu phần mềm nhằm đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu của các địa phương.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website