Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tiếp tục được phép sử dụng thẻ BHYT năm 2015 để khám chữa bệnh BHYT đến hết ngày 30/6/2016

Ngày đăng: 11:11 | 08/01/2016 Lượt xem: 1317

Để thực hiện tốt chính sách BHYT theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người nghèo, người cận nghèo. Ngày 08 tháng 01 năm 2015 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn đề nghị UBND các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thông báo cho các đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015, hết hạn sử dụng vào ngày 31/12/2015 mà thuộc các đối tượng sau đây tiếp tục được phép sử dụng thẻ BHYT năm 2015 để khám chữa bệnh và hưởng quyền lợi BHYT theo chế độ quy định cho đến hết ngày 30/6/2016, bao gồm: (a) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (mã số: DT); (b) Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Chương trình 135, Chương trình 257; mã số: DK); (c) Người đang sinh sống tại xã đảo (mã số: XD). Đồng thời, Công văn này cũng đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương hoàn thành điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt làm cơ sở cho UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo của cấp huyện, UBND cấp xã mới thực hiện lập danh sách người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo theo đúng mẫu biểu quy định của cơ quan Bảo hiểm xã hội (DK 05 ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam), gửi Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã và thành phố để in và cấp thẻ BHYT năm 2016. Không thực hiện lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT khi chưa có Quyết định phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo của UBND cấp huyện.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website