Chi tiết tin

A+ | A | A-

Cấp bổ sung hơn 11 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên

Ngày đăng: 10:22 | 31/12/2015 Lượt xem: 910

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 4911QĐ-UBND Bổ sung kinh phí cho các địa phương để thực hiện Chính sách hỗ trợ chi phí học tập.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh cấp bổ sung 11,365 tỷ đồng cho các huyện, thị xã và thành phố từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP để thực hiện Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh tiểu học năm học 2013-2014 và 2014-2015 và cấp bù học phí cho học sinh sinh viên năm học 2014-2015 theo hai Nghị định nêu trên. UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giao dục - Đào tạo, Tài chính và Lao động - TBXH chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website