Chi tiết tin

A+ | A | A-

Cấp kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

Ngày đăng: 22:31 | 28/12/2015 Lượt xem: 1076

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định cấp 11.576.888.000 đồng cho các huyện, thị xã và thành phố từ nguồn kinh phí trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh năm 2015 để chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trong năm 2014 và thu hồi ngân sách. Cụ thể: Bổ sung kinh phí đồng thời thu hồi kinh phí đã tạm ứng cho các địa phương 10.967.820.000 đồng; cấp bổ sung số tiền 609.068.000 đồng cho các huyện, thị xã và thành phố để bổ sung nguồn chi trả chế độ hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng theo quy định. các địa phương có số kinh phí ngân sách đã tạm ứng lớn hơn kinh phí đã chi thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng năm 2014 thì lập thủ tục hoàn trả cho ngân sách tỉnh số kinh phí tạm ứng còn thừa với tổng số tiền là 5.069.206.000 đồng./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website