Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị tập huấn hướng dẫn thu thập đặc điểm thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Ngày đăng: 7:37 | 17/12/2015 Lượt xem: 848

Nhằm phục vụ xây dựng dữ liệu quốc gia và dữ liệu của tỉnh Quảng Nam về hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2015-2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thu thập đặc điểm thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 (Phiếu C-QN và Phiếu C) đối với cán bộ các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, hộ nghị tổ chức vào ngày 21/12/2015 tại Hội trường Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 11 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Thành phần tham dự gồm 01 lãnh đạo và 02 cán bộ chuyên môn thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; chuyên viên Văn phòng Chương trình giảm nghèo, phòng Bảo trợ xã hội vfa các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website