Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị tập huấn hướng dẫn thu thập đặc điểm thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Ngày đăng: 7:32 | 17/12/2015 Lượt xem: 839

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức tập huấn cho cán bộ giảm nghèo cấp huyện, cấp xã của các huyện nghèo về chương trình, chính sách giảm nghèo tại các huyện nghèo và công tác điều tra thu thập thông tin về đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo điều tra năm 2015 theo chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Thời gian: 02 ngày, ngày 24 - 25/12/2015 (khai mạc lúc 08h.00 ngày 24/12/2015) tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Phước Sơn. Thành phần gồm 01 cán bộ theo dõi công tác giảm nghèo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang và 01 cán bộ được phân công theo dõi công tác giảm nghèo của các xã, thị trấn của 03 huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website