Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

Ngày đăng: 17:22 | 14/10/2015 Lượt xem: 976

Thực hiện Khoản 2, Mục III, Điều 1 Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020"; 

Trên cơ sở kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 756/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/6/2015 và Công văn số 203/LĐTBXH-VPQGGN ngày 14/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh đã mưu Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh dự thảo Công văn và Kế hoạch của UBND tỉnh để chỉ đạo và tổ chức triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2015. Theo đó cuộc tổng điều tra lần này được thực hiện theo phương pháp  tiếp cận đa chiều và điều tra theo phương pháp cho điểm đặc trưng hộ gia đình (không điều tra thu nhập hộ gia đình) và điều tra theo hai chuẩn: Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 để đánh giá kết quả giảm nghèo; chuẩn nghèo 2016-2020 để làm cơ sở xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, chính sách,dự án giảm nghèo và an sinh xã hội. Thời gian hoàn thành điều tra trước ngày 06/12/2015./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website