Chi tiết tin

A+ | A | A-

Thành phố Hộ An phê duyệt bổ sung 01 hộ cận nghèo phát sinh

Ngày đăng: 10:31 | 17/09/2015 Lượt xem: 736

Thực hiện Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Xét đề nghị của UBND phường Cửa Đại và Phòng Lao đọng - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Hội An đã tổ chức xét duyệt, quyết định phê duyệt bổ sung 01 hộ cận nghèo phát sinh vào danh sách hộ cận nghèo chung của Thành phố đối với trường hợp hộ gia đình ông Bùi Dục, sinh năm 1927, gồm có 04 khẩu, thường trú tại Khối phố Phước Hải, phường Cửa Đại. Nguyên nhân rơi cận nghèo là do gặp rủi ro trong kinh doanh dẫn đến bị thua lỗ. Như vậy, tổng số hộ cận nghèo của Thành phố Hội An tăng từ 474 hộ lên 475 hộ, tương ứng tỷ lệ là 2,23%.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website