Chi tiết tin

A+ | A | A-

488.518 người cận nghèo được hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế

Ngày đăng: 16:35 | 16/09/2015 Lượt xem: 802

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Từ năm 2012 đến năm 2015 ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đóng BHYT cho 488.518 lượt người cận nghèo, trong đó kinh phí do Ngân sách tỉnh hỗ trợ lên đến 65,623 tỷ đồng (ngân sách nhà nước đóng thay 30% phần mà người cận nghèo phải đóng theo quy định của Luật BHYT), trong đó năm 2012 cấp 181.251 thẻ, kinh phí 18,835 tỷ đồng, năm 2013 cấp 170.601 thẻ, kinh phí 27,903 tỷ đồng và năm 2014 cấp 136.666 thẻ, kinh phí 18,885 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã hỗ trợ 633 triệu đồng để thực hiện chính sách cấp bù 5% chi phí cùng chi trả viện phí cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ĐBKK khi tham gia khám chữa bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở y tế, trong đó năm 2012: 214 triệu đồng, năm 2013: 419 triệu đồng. Kể từ năm 2015, ngân sach tỉnh không hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách này nữa mà Quỹ BHYT thanh toán 100% theo quy định của Luật BHYT).

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website