Chi tiết tin

A+ | A | A-

Toàn tỉnh có 6.449 lượt học sinh, sinh viên nghèo được cấp bù học phí theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND

Ngày đăng: 16:25 | 16/09/2015 Lượt xem: 876

Theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 thì học sinh, sinh viên có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập không thuộc đối tượng quy định của trung ương tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, được ngân sách (tỉnh và huyện) cấp bù bằng 50% số tiền học phí theo khung học phí quy định tại Nghị định số 49. Cơ chế hỗ trợ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí chi trả đối với các huyện miền núi, 50% đối với các huyện, thành phố đồng bằng. Riêng 05 địa phương tự cân đối ngân sách (Núi Thành, Hội An, Điện Bàn, Phước Sơn, Tam Kỳ) do địa phương bố trí kinh phí chi trả. Theo đó, từ năm 2012 đến năm 2014 toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cấp bù 50% học phí cho 6.449 lượt học sinh sinh viên nghèo với kinh phí lên đến 6,483 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh đã bố trí 4,635 tỷ đồng, Ngân sách huyện, thành phố hỗ trợ đối ứng 1,848 tỷ đồng. Với chính sách trên, nhiều gia đình nghèo đã giảm được gánh nặng chi phí cho giáo dục, tập trung cho phát triển sản xuất để phấn đấu thoát nghèo, nhiều sinh viên đã không bỏ học do gánh nặng học phí và đã ra trường có việc làm ổn định, giúp gia đình thoát nghèo bền vững./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website