Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2011-2015

Ngày đăng: 16:33 | 08/09/2015 Lượt xem: 1212

Ngày 28 tháng 8 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 3455 về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2011-2015.

Mục đích của tổng kết là nhằm đánh giá những kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, qua đó phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó trong quá trình thực hiện Chương trình, đồng thời làm cơ sở  để đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo nói chung, của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững nói riêng, các giải pháp huy động, bố trí và sử dụng nguồn lực, đề ra giải pháp chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2016-2020 phù hợp và hiệu quả hơn. Về thời gian các địa phương hoàn thành báo cáo đánh giá tổng kết trước ngày 15/10/2015. Chính phủ sẽ tổ chức đánh giá toàn quốc trong tháng 12/2015.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website