Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phân bổ 30 tỷ đồng cho Hộ thoát nghèo vay trong chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng năm 2015

Ngày đăng: 15:13 | 20/08/2015 Lượt xem: 807

Theo Quyết định số 75/QĐ-BĐD NHCSXH ngày 04/5/2015 của Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam về Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng năm 2015 cho Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị, thành phố, Chương trình tín dụng cho hộ thoát nghèo mới ban hành được bổ sung tăng 30 tỷ đồng, trong đó các huyện được phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn nhiều nhất là Thăng Bình, Tiên Phước và Núi Thành (04 tỷ đồng/huyện), tiếp đến là các huyện Đại Lộc và Nông Sơn (02 tỷ đồng/huyện). Các huyện không được phân bổ vốn là huyện Nam Giang, nam Trà My và Phước Sơn. Các huyên còn lại, mỗi huyện được phân bổ 01 tỷ đồng . Đây là cơ hội, điều kiện cho hộ thoát nghèo vay để tiếp tục duy trình phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo thoát nghèo bền vững theo tinh thần chior đạo của Chính phủ.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh