Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hơn 1.503 lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý

Ngày đăng: 9:38 | 17/08/2015 Lượt xem: 744

Trong giai đoạn 2011-2015, thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và người dân sinh sống tại các xã nghèo theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức trợ giúp pháp lý cho 1.503 lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo và người dân tại các xã nghèo, trong đó trợ giúp pháp lý cho 1.072 người/12 đợt trợ giúp lưu động và thành lập, củng cố 32 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại 32 xã của 03 huyện nghèo để sinh hoạt và trợ giúp pháp lý tại địa phương./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website