Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh cho hộ nghèo xây dựng nhà phòng, tránh bão, lụt

Ngày đăng: 8:55 | 07/08/2015 Lượt xem: 964

Nhiều hộ nghèo nhà ở vẫn còn nhiều khó khăn, cần được quan tâm hỗ trợ xây dựng

Theo Thông báo số 326/TB-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 và Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ thêm (ngoài mức hỗ trợ, mức vay theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4329 /QĐ-UBND ngày  31/12/2014) cho các hộ nghèo (kể cả các hộ nghèo đã được phân bổ kinh phí đợt 1 tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh) thuộc diện xây dựng mới tại các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn với mức 03 triệu đồng/hộ, tại các vùng còn lại 02 triệu đồng/hộ; hỗ trợ thêm cho các đối tượng thuộc diện sửa chữa tại các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn 1,5 triệu đồng/hộ, tại các vùng còn lại 01 triệu đồng/hộ. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ đợt 2 (6,954 tỷ đồng) theo phương án 2 đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 188/TTr-SXD ngày 22/7/2015, đồng thời bố trí kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm nêu trên để các địa phương triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các địa phương hỗ trợ thực hiện theo tiến độ bố trí kinh phí của Trung ương./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website