Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quý II năm 2015: Tiên Phước phát sinh 01 hộ nghèo

Ngày đăng: 10:41 | 13/07/2015 Lượt xem: 802

Thực hiện Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Trong Quý II năm 2015, UBND huyện Tiên Phước đã phê duyệt bổ sung 01 hộ nghèo phát sinh, đó là gia đình ông Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1986, gồm có 04 khẩu, hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Tiên Cảnh để tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh đã tổng hợp vào danh sách hộ nghèo phát sinh toàn tỉnh tham mưu Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong Quý I năm 2015 với UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ nghèo, cận nghèo phát sinh theo quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website