Chi tiết tin

A+ | A | A-

Kiểm tra, giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo năm 2015

Ngày đăng: 11:08 | 08/06/2015 Lượt xem: 1067

Thực hiện Kế hoạch số 1339/KH-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về tổ chức kiểm tra, giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015 (Chương trình). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Chương trình vừa có văn bản đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình tổ chức kiểm tra, giám sát Chương trình hỗ trợ giảm nghèo năm 2015 tại các huyện, thị xã, thành phố theo địa bàn được phân công tại Công văn số 07/UBND-VX ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh. Theo công văn này, thời gian kiểm tra và hoàn thành kiểm tra, giám sát  gửi báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với UBND tỉnh và Cơ quan thường trực trước ngày 30/6/2015.

Nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng Kế hoạch số 1339/KH-UBND của UBND tỉnh, đặc biệt là tập trung kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh, được UBND tỉnh quy định cụ thể tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như: công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết; hồ sơ, thủ tục phê duyệt danh sách hộ thoát nghèo thuộc diện hưởng chính sách; việc thụ hưởng các chính sách đối với hộ thoát nghèo (tiền thưởng, y tế, giáo dục, vay vốn); những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kế hoạch, danh sách hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2015./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website