Chi tiết tin

A+ | A | A-

Huyện Nam Giang vẫn chưa hoàn thành cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo trực tuyến

Ngày đăng: 14:46 | 11/05/2015 Lượt xem: 896

Năm 2014, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Quảng Nam. Văn phòng Chương trình giảm nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, chuyển giao phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo trực tuyến cho các huyện, thị xã và thành phố và các xã, phường, thị trấn của khu vực đồng bằng. Đến cuối năm 2014, đã có 17 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc cập nhật thông tin vào phần mềm chính xác và được cung cấp công khai tài khoản sử dụng trên mạng internet phục vụ công tác chuyên môn của các cơn uan, đơn vị và công khai đối tượng hộ nghèo, cận nghèo của từng địa phương. Tuy nhiên, huyện Nam Giang vẫn chưa hoàn thành việc cập nhật thông tin hộ nghèo, cận nghèo, do đó Văn phòng Chương trình giảm nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với huyện Nam Giang và dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2015.

Sau khi huyện Nam Giang hoàn thành, Văn phòng Chương trình giảm nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh và UBND tỉnh công bố công khai dữ liệu điện tử về hộ nghèo, hộ cận nghèo điều tra năm 2014.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website