Chi tiết tin

A+ | A | A-

Đề nghị cấp bổ sung kinh phí trợ giúp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng: 9:12 | 25/04/2015 Lượt xem: 935

Thực hiện Công văn số 179/UBND-VX ngày 14/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. Liên Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính đã ban hành Công văn hướng dẫn số 22/LĐTBXH-TC ngày 07/01/2015 về việc thực hiện các chế độ trợ giúp xã hội.

Trên cơ sở hướng dẫn của Liên Sở, đợt 1 đã có 12 huyện, thành phố báo cáo nhu cầu kinh phí về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với tổng kinh phí trợ giúp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC lên đến 331 tỷ đồng, trong đó nhu cầu kinh phí trợ cấp xã hội hằng tháng lên đến 284 tỷ đồng. Đến nay, 06 huyện, thành phố còn lại (Tam Kỳ, Phú Ninh, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Tiên Phước) tiếp tục báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2015 với tổng kinh phí 76,5 tỷ đồng, trong đó nhu cầu kinh phí trợ cấp hàng tháng là 66 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC toàn tỉnh lên đến 407,5 tỷ đồng, trong đó nhu cầu kinh phí trợ cấp xã hội hằng tháng lên đến 350 tỷ đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp, đề nghị Sở Tài chính phối hợp, báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh để cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương triển khai thực hiện kịp thời Chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính trong năm 2015./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website