Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quảng Nam có 04 hộ nghèo và 04 hộ cận nghèo phát sinh trong Quý I năm 2015

Ngày đăng: 16:45 | 24/04/2015 Lượt xem: 669

Thực hiện Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Trong Quý I năm 2015, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với trường hợp hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất do các yếu tố như tai nạn, rủi ro, ốm đau bệnh tật, … để có thể tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Theo đó, toàn tỉnh có 04 hộ và 16 khẩu nghèo phát sinh, gồm các huyện: Núi Thành (01 hộ nghèo), Tiên Phước (01 hộ), Thăng Bình (02 hộ); có 04 hộ và 17 khẩu cận nghèo phát sinh trong Quý I năm 2015, gồm: Thành phố Hội An (02 hộ), Thăng Bình (02 hộ). Văn phòng Chương trình giảm nghèo tỉnh đã tham mưu Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong Quý I năm 2015 với UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ nghèo, cận nghèo phát sinh theo quy định./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website