Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phê duyệt vùng quy hoạch phát triển cao su đại điền trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày đăng: 10:38 | 09/11/2014 Lượt xem: 824

Ngày 21 tháng 10 năm 2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt vùng quy hoạch phát triển cao su đại điền tại huyện Tiên Phước với diện tích 2.045,6 ha; bổ sung nhiệm vụ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh từ 27.489,14 ha lên 29.534,74 ha đã được phê duyệt tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020

Theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT cập nhật nội dung điều chỉnh và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện. UBND huyện Tiên Phước và các xã: Tiên An, Tiên Cẩm, Tiên Châu, Tiên Hà, Tiên Hiệp, Tiên Lãnh, Tiên Lập, Tiên Ngọc có trách nhiệm quản lý quy hoạch và tổ chức trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website