Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội

Ngày đăng: 21:07 | 06/11/2014 Lượt xem: 409

Để cơ cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội . Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.

Theo Quyết định trên, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện là hộ có một trong các tiêu chí như (1) Hộ có thành viên hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới; (2) Hộ có thành viên hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của phát luật ở vùng chưa có điện lưới; (3) hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Hộ thuộc diện chính sách xã hội như nêu trên được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện từ thời điểm Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, tức là ngày 01 tháng 06 năm 2014. trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng Trường cấp xã hội hằng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website