Chi tiết tin

A+ | A | A-

Trẻ em từ 0 tuổi đến dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo được hỗ trợ hàng tháng

Ngày đăng: 10:31 | 24/03/2015 Lượt xem: 378

Theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2014 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 Trẻ em từ 0 tuổi đến dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo sẽ được hỗ trợ với mức 70.000 đồng/tháng/trẻ em, thời gian hỗ trợ là 12 tháng/năm trong thời gian thực hiện Dự án (từ 01/7/2015 đến 30/6/2018). Thời gian hỗ trợ theo số tháng thực tế, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến khi đủ 03 tuổi. Trường hợp trẻ đang hưởng hỗ trợ đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2018 chưa đủ 03 tuổi, chỉ được hỗ trợ đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website