Chi tiết tin

A+ | A | A-

Gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho các hộ gia đình tham gia Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”

Ngày đăng: 16:42 | 23/03/2015 Lượt xem: 361

Theo Nội dung Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới và Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án này thì Gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho các hộ gia đình, gồm hai nguồn vốn thực hiện, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các nội dung sau: (1) Trợ giúp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành; (2) Hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo; (3) Hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em hiện đang đi học; (4) Hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với nguồn vốn vay IDA (thụ hưởng từ dự án), thực hiện hỗ trợ các nội dung như: (1) Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo: 70.000 đồng/tháng (theo số tháng mang thai thực tế và không quá 9 tháng/1 lần mang thai); (2) Hỗ trợ Trẻ em từ 0 tuổi đến dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo: 70.000 đồng/tháng (12 tháng/năm); (3) Hỗ trợ cho trẻ em từ 3 tuổi đến 15 tuổi thuộc hộ nghèo hiện đang không đi học nhằm khuyến khích trẻ em đến trường: 70.000 đồng/tháng/em (9 tháng/năm).

Gói trợ giúp xã hội hợp nhất cho các hộ gia đình sẽ được thực hiện thí điểm tại 4 tỉnh thụ hưởng dự án bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày ngày 30 tháng 6 năm 2018, trong đó có tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website