Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tổng doanh số cho vay năm 2014 ước đạt 719.259 triệu đồng

Ngày đăng: 14:21 | 06/01/2015 Lượt xem: 495

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo năm 2014. Tổng doanh số cho vay năm 2014 trên đại bàn toàn tỉnh ước đạt 719.259 triệu đồng; tổng doanh số thu nợ năm 2014 ước đạt 584.142 triệu đồng; tổng dư nợ đến thời điểm 31/12/2014 ước đạt 3.213.912 triệu đồng, tăng so với năm 2013 là 135.117 triệu đồng, tốc độ tăng 4,4%. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo 1.126,978 tỷ đồng với 71.300 hộ còn dư nợ; dư nợ cho vay hộ cận nghèo 264,647 tỷ đồng với 10.970 hộ cận nghèo dư nợ. Các chương trình cho vay có dư nợ thấp hơn năm 2013 như cho vay học sinh sinh viên, xuất khẩu lao động, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nhà ở, thương nhân./.

Tác giả: Hồ Xuân Khanh

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Liên Kết Website